რეგისტრაცია

სააპლიკაციო ფორმა

კურსის გასავლელად დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია.

გთხოვთ დეტალურად შეავსოთ ყველა მითითებული ვერლიქართული ენა და ლიტერატურა
ზოგადი უნარები
ინგლისური ენა
გერმანული ენა
ფრანგული ენა
რუსული ენა
მათემატიკა
ისტორია
ქიმია
ფიზიკა
ბიოლოგია
გეოგრაფია
სამოქალაქო განათლება
ხატვა (მოყვარულთათვის და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის მსურველთათვის.

Сделано В
MULTILINE
Ваш бизнес-партнер!