სწავლა

მოსწავლეთა და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

„ს წ ა ვ ლ უ ლ ი“

აცხადებს მსმენელთა მიღებასა და მომზადებას 2019-2020 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის

ცენტრში მოქმედებს შემდეგი პროგრამები:

 • აბიტურიენტების მომზადება ეროვნული გამოცდებისათვის ნებისმიერ საგამოცდო საგანში-ერთი საგანი 1600 ლარი (გარდა მათემატიკისა). სამივე საგნის არჩევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 10%-იანი ფასდაკლება. კურსი გათვლილია 9-10 თვეზე.
 • აბიტურიენტების მომზადების 2-წლიანი კურსი ნებისმიერ საგამოცდო საგანში,ფასი შეთანხმებით. კურსი გათვლილია 9-10 თვეზე;
  • აბიტურიენტთა რეგისტრაცია შესაძლებელია შემდეგ საგნებში:

ქართული ენა და ლიტერატურა;

 • უცხო ენ(ინგლისური, გერმანული,ფრანგული, რუსული);
 • მათემატიკა;
 • ისტორია;
 • ქიმია;
 • ფიზიკა;
 • ბიოლოგია;
 • ხატვა (სამხატვრო აკადემიის მსურველთათვის).

სასწავლო დღეების და საათების დადგენა ხორციელდება მსმენელთა მოთხოვნის შესბამისად.

მომზადება ასევე გათვალისწინებულია ყველა იმ საგანში, რომელიც შეიძლება სტანდარტულ ეროვნულ გამოცდებს დაამატონ კონკრეტულმა უმაღლესმა სასწავლებლებმა.

სწავლება სრულად შეესაბამება ეროვნული გამოცდების სტანდარტებს.

რეგისტრაცია დაიწყება 01 სექტემბერს და გაგრძელდება 30 სექტემბრამდე ყოველდღე, კვირის გარდა 11 საათიდან 17 საათამდე.

მომზადების დაწყებამდე ტარდება ტესტირება, რომლის მიზანია დაიგეგმოს აბიტურიენტის სასწავლო კურსი მისი ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით.

„სწავლული“ აცხადებს

მოსწავლეთა მიღებას და მომზადებას 2019-2020 სასწავლო წლისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანში.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების პირველი საფეხურის ( I-VI კლასი) მოსწავლეების მომზადება-ფასი 80 ლარი;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების მეორე საფეხურის ( VII-IX კლასი) მოსწავლეების მომზადება-ფასი 100 ლარი;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების მესამე საფეხურის ( X-XI კლასი) მოსწავლეების მომზადება-ფასი 120 ლარი;
 • მეცადინეობები ატარდება როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფებში. ჯგუფში გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 4 მოსწავლე. ინდივიდუალური მეცადინეობის შემთხვევაში მომზადების ღირებულება გაიზრდება ზემოთ მითითებულ ფასებთან მიმართებაში 20%-ით.
 • რეგისტრაცია დაიწყება 01 სექტემბერს და გაგრძელდება 30 ოქტომბრამდე ყოველდღე, კვირის გარდა 11 საათიდან 17 საათამდე.
 • კურსის დაწყებამდე ტარდება ტესტირება, რომლის მიზანია დაიგეგმოს მოსწავლის სასწავლო კურსი მისი ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით.
 • შენიშვნა: მათ საყურადღებოდ, ვისაც უნდა ნებისმიერი უცხო ენის ზოგადი კურსის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, რუსული) სწავლება ძირფესვიანად (არა სასკოლო პროგრამის მიხედვით)-160 ლარი თვეში.

 • ქართული ენის სწავლება უცხოელთათვის-200 ლარი თვეში.

 • კვირაში გათვალისწინებულია მეცადინეობა 2-ჯერ. მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1,5 საათი.

2019-2020 სასწავლო წელს ცენტრისწავლულიგთავაზობთ 6-12 წლის ასაკის მოზარდებისთვის გახანგრძლივებულ ჯგუფებში მეცადინეობას 09:00 -საათიდან 18:00 საათამდე (I , II ცვლა) ერთჯერადი კვებით.
მეცადინეობის ხანგრძლივობა 4-4 საათი.
გაკვეთილების მომზადებასთან ერთად მოსწავლეებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი აქტივობებით:
წიგნიერების დონის ამაღლება (სწრაფი კითხვა, ტექსტის ანალიზი, მეტყველების, წერის კულტურის უნარ-ჩვევების გამომუშავება);
უცხო ენის შესწავლა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, რუსული, ესპანური, იტალიური);
ჭადრაკი;
ხატვა;
⚕️ ფსიქოლოგის საათი.
მინიმალური პაკეტის ღირებულება - 250 ლარი (გაკვეთილების მომზადება, კვება, ტრანსპორტირების შემთხვევაში + 50 ლარი.).
შენიშვნა: თითოეული აქტივობის წარმმართველი იქნება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი.
გახანგრძლივებული ჯგუფები დამატებითი აქტივობების პროგრამებით მეცადინეობებს გააგრძელებენ ივნის-ივლისშიც, მშობლებთან შეთანხმებით (საზაფხულო სკოლის პერსპექტივით),
მსურველებს, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე ან მობრძანდეთ ცენტრში დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის.

Сделано В
MULTILINE
Ваш бизнес-партнер!